Maatalous

TOIMIALANÄKYMÄT

Maatalous on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut huomattavasti. Tulevaisuudessa automaatioteknologia lisääntyy erityisesti kotieläintuotannossa ja tuotteiden kaupassa. Perinteisten maa- ja metsätalouden työpaikkojen rinnalle tulee uusia työpaikkoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi villiyrttien tai biolannoitteiden jalostamiseen, bioenergian  tai polttopuiden tuottamiseen, hyvinvointipalveluiden tuottamiseen, kalastamiseen tai maaseutu- ja elämysmatkailuun.

Erikoistuminen eri aloille maatalouteen liittyen antaa lisätuloja. Muutokset kuluttajien tottumuksissa (esim. luomu- ja lähiruoka sekä erityisruokavaliot) vaikuttavat alan kehitykseen. Alalla tarvitaan uusia innovatiivisia keksijöitä ja ajattelijoita.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Tulevaisuudessa maataloudessa tullaan hyödyntämään yhä enemmän korkeaa maatalousteknologiaa ja uusia teknologisia innovaatioita otetaan käyttöön. Maataloustuotannossa korostuu erikoistumisen tarve mm. kasvavan luomutuotannon, maaseutumatkailun tai luontoon liittyvän yrittäjyyden kautta. Maataloudessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän ympäristö-, ravinto- ja hygieniaosaamista. Pelkän tuottamisen lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan osaamista tuotteiden jatkojalostukseen.