1367067_19265170
1172262_46074010
1362807_22228420
1316804_89412241
781615_54960211
1361706_70048200
516398_71593748
828750_73795302
1200271_41151720
951433_25573541
1323907_50017080
400871_2841
1360087_18591788
1358539_36461292
1296420_81434190
959019_53677715
490557_96931714
1158314_85046047
828567_97051173
1356390_69729834
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Johdanto

Tällä sivustolla tehdään katsaus eri ammattialojen tulevaisuuden näkymiin Keski-Suomessa. Tarkoituksena on antaa tukea ja apua ura- sekä opiskeluvalintaan. Sivuilla arvioidaan eri alojen työllisyystilannetta Keski-Suomessa noin viiden vuoden päästä sekä sitä, millaisissa ammateissa tuolloin on töitä. Kaikki esitetyt tiedot perustuvat tutkimuksiin, tilastotietoihin sekä asiantuntijanäkemyksiin.

Esittelyssä ovat mukana suurimmat ja Keski-Suomessa tärkeimmät ammattialat ja erityisesti tulevaisuudessa tärkeiksi ja työllistäviksi nähtyjä aloja. Toimialoittaista jaottelua vaikeuttaa se, että eri alojen väliset rajat hämärtyvät koko ajan ja monet alat ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Tulevaisuuden ennakoiminen on haasteellista ja usein kokonaisia ammatteja häviää esim. teknologisen kehityksen myötä. Myös aivan uudenlaisia ammatteja tulee syntymään. Lähitulevaisuudessa työllistymisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat digitalisaatio, robotiikka, hyvinvointiteknologia, biotalous sekä alusta- ja kiertotalous. 

Yrittäjämäinen lähestyminen työntekoon on tärkeä tekijä työllistymisessä. Kaikilla aloilla tarvitaan yhä enemmän yrittäjiä! On myös hyvä muistaa, että kaikilla aloilla tullaan tarvitsemaan sekä perusosaajia että korkeasti kouluttautuneita asiantuntijoita.

Esittelyssä on 17 erilaisen alan toimialanäkymät (kuinka alan nähdään kehittyvän) sekä tulevaisuuden osaamisalueet (millaista osaamista alalla tullaan tarvitsemaan).

Onnea tulevaisuuteen!

Tähän laatikkoon tulee huomioitavia seikkoja kyseisestä ammattialasta.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Tähän laatikkoon tulee tietoa tarkasteltavasta ammattialasta mm. tärkeimmät alitoimialat sekä toiset ammattialat, joihin kyseinen ala on liitoksissa. Yläpuolella oleva Työllisyysnäkymät -mittari havainnollistaa alan työllisyystilannetta Keski-Suomessa noin viiden vuoden päästä. Viisari asettuu tarkasteltavan alan työllisyysnäkymien mukaan heikkenevä-kasvava -välille.

Työllistävät ammatit

Tästä laatikosta löydät listan kyseisellä alalla tulevaisuudessa Keski-Suomessa työllistävistä ammateista. Nämä ovat kuitenkin vain esimerkkejä mahdollisesta kehityksestä. On myös hyvä pitää mielessä, että useilla aloilla tilanne Keski-Suomessa on hyvin erilainen verrattuna muuhun Suomeen.