966675_25982934
1323775_51715998
1296420_81434190
1367067_19265170

Ympäristöala

TOIMIALANÄKYMÄT

Viime vuosina ympäristöala on ollut maailmalla vahvassa kasvussa, koska ympäristöasiat ovat nousseet kaikkialla yhä keskeisemmiksi keskustelun aiheiksi. Lähitulevaisuudessa on pystyttävä ratkaisemaan ruoan- ja energiantuotanto kasvavalle väestölle niukkenevien resurssien maailmassa. Myös ilmastonmuutokseen ja ympäristönsuojeluun liittyvät säädökset synnyttävät alan toimijoille jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ympäristöosaamiseen perustuvasta teollisuudesta ja palveluista odotetaan muodostuvan merkittävä kasvuala.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Kestävien ratkaisujen löytäminen vaatii uudenlaisia innovaatioita ja osaamista. Ympäristöosaamiseen tullaan panostamaan kaikkien toimialojen yrityksissä ja koulutuksessa erityisesti siten, että osaaminen on poikkitieteellisesti osa kaikkia tehtäviä. Ilmastonmuutoksen hillintä, resurssitehokkuus ja luonnon monimuotoisuus ovat keskeisiä näkökohtia ratkaisujen kehittämisessä.  Energiantuotannon ja -kulutuksen ohjaukseen (esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen suunnittelu ja toteutus) tarvitaan teknologiaosaamista. Veden puhdistukseen ja kierrätykseen liittyvällä osaamisella on maailmanlaajuista kysyntää. Osaamista tarvitaan tutkimuksessa ja kehityksessä, kuten biopolttoaineiden valmistuksen ja polttoteknologian kehittämisessä, logististen ketjujen optimoinnissa ja kierrätyksen tehostamisessa. Myös biomassan korjuuseen ja käsittelyyn liittyvää käytännön osaamista tarvitaan.

Suomessa halutaan päästä ympäristöalan edelläkävijämaaksi, joten alan kasvuun panostetaan. Keski-Suomessa tärkeimpiä asioita ovat resurssiviisaus, energiatehokkuus, uusiutuvan energian käytön tavoitteet, Keski-Suomen edelläkävijyys uusiutuvan energian teknologian osaajana, yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen ja käsittely, vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ympäristökasvatus sekä ympäristötutkimuksen edistäminen.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Ympäristöalalle

ei ole olemassa yksiselitteistä määrittelyä, ja usein ympäristöliiketoiminta onkin vaikea erottaa muusta liiketoiminnasta. Alalla tehdään hallinnollista työtä, esimerkiksi lainsäädäntöä ja valvontaa, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, neuvontaa, konsultointia ja ympäristönhoitoa. Luontoa hyödynnetään elinkeinona matkailun, luonnontuotteiden, luontaistalouden piirissä ja teollisuuden raaka-aineena uusien innovaatioiden kehittämisessä. Ympäristönhuolto muodostuu monenlaisista toiminnoista esim. resurssitehokkuus, jätehuolto, kierrätys, jätevesihuolto sekä pilaantuneen maaperän ja vesistöjen kunnostus.

Työllistävät ammatit

  • insinööri
  • konsultti
  • mikrobiologi
  • tutkija
  • vihersuunnittelija
  • ympäristöneuvoja
  • ympäristösuunnittelija
  • ympäristöteknologian asiantuntija (erityisesti uusiutuva energia)
  • yrittäjä