1066864_22573767
1063331_36734240
1368999_97558690
400871_2841

Turvallisuusala

TOIMIALANÄKYMÄT

Turvallisuusalan rooli kasvaa ja monipulistuu jatkuvasti. Fyysinen turvallisuus ja kyberturvallisuus kietoutuvat toisiinsa. Toisaalta turvallisuutta voivat uhata luonnonilmiöt, kansainväliset suhdanteet, yhteiskunnassa olevat jännitteet sekä ihmisten pahoinvointi.  Alan oletetaan kasvavan sekä julkisten että yksityisten palvelujen kautta.  Kyberturvallisuuskysymykset, ympäristöuhkien ja informaatiosodan torjuminen ovat tätä päivää. Tekniikka tuo turvaa, mutta sen pettäessä yksityisyydensuoja on haavoittuva. Näin ollen osaamisen kysyntä turvallsuusalalla tulee kasvamaan.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Turvallisuusalalla tullaan tulevaisuudessakin tarvitsemaan perusosaajia, mm. poliisityössä ja pelastustoimessa, mutta yhä enemmän tarvitaan myös erikoistuneita turvallisuusalan asiantuntijoita esim. kyberturvan puolella. Myös työnkuvat laajenevat. Kansainväliset suhteet, kansainvälinen rikollisuus ja EU-lainsäädäntö tuovat turvallisuusalan työhön uusia vaatimuksia. Tietotekniikan ja viestinnän osaaminen on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää. Turvallisuusala teknistyy, mutta kaikissa asioissa ihmistä ei voida korvata koneella. Erilaisten kulttuurien tunteminen ja kielten osaaminen on yhä tärkeämpää.

Jyväskylään on keskitetty kybertuvallisuudenosaamista korkeakouluihin, puolustusvoimiin ja alan yrityksiin. 

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Turvallisuusala

koostuu suojeluun, pelastukseen ja vartiointiin liittyvistä aloista. Niitä ovat mm. palo- ja pelastustoimi, poliisityö, sotilastyö, vankeinhoito sekä vartiointiala. Perinteisten turvallisuusammattien rinnalle on noussut kyberturvallisuusala.

Suuri osa turvallisuusalan työpaikoista on julkisella sektorilla, eli valtiolla ja kunnilla, mutta tulevaisuudessa alan yksityisten yritysten määrä tulee kasvamaan. Turvallisuusala on läheisessä yhteydessä esimerkiksi tekniikan, kaupan, hyvinvointi-, opetus- ja kasvatusaloihin.

Työllistävät ammatit

  • poliisi
  • pelastaja (palomies)
  • vartija
  • tietoturva-asiantuntija
  • kyberanalyytikko
  • yrittäjä