1362807_22228420
1109610_43756902
511671_73908540
913679_30154650

Rakentaminen

TOIMIALANÄKYMÄT

Keski-Suomessa rakennusala on ollut voimakkaassa kasvussa viimeisten vuosien aikana. Rakentamisen työllisyysvaikutukset ovat olleet Keski-Suomessa korkeat. Suhteellinen väestönkasvu Jyvässeudulla on vauhdittanut asuntorakentamista. Erityisesti Jyväskylässä puurakentaminen  näyttäytyy nousevana trendinä. Rakennusalan "kuumentunut" tilanne on tuonut rekrytointiongelmia ja yritysten on vaikea löytää varsinkin rakennusinsinöörejä ja rakennusmestareita. Lisäksi muut rakentamisen ammattiosaajat ovat kysyttyä työvoimaa. 

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Rakentamisen laatuun tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota (terveellinen rakentaminen, energiatehokkuus) sekä korjausrakentamisen määrä tulee kasvamaan, kun vanhat rakennukset ovat elinkaarensa loppupuolella. Tulevaisuudessa rakentamisessa hyödynnetään älykkäitä teknologisia ratkaisuja. Rakentamisen alalla tarvitaan jatkossa yhä enemmän kilpailutus- ja markkinointiosaamista sekä verkostoitumistaitoja.

Rakentannusala on saanut uutta nostetta Keski-Suomessa suurien investointien johdosta ja se jatkaa kasvua mm. kaupungistumiskehityksen johdosta, mikä ilmenee Jyvässeudulla voimakkaana uudisrakentamisen buumina. 

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Rakentamisen

toimialaan kuuluu monia eri aloja. Maa- ja vesirakentamisessa rakennetaan ja ylläpidetään mm. maanteitä sekä vesihuolto-, energia- ja tietoliikenneverkostoja. Rakennustuoteteollisuudessa valmistetaan ja kehitetään erilaisia rakennustuotteita ja -materiaaleja. Talonrakentamisen ala on sekä uudisrakentamista että korjausrakentamista.

Työllistävät ammatit

 • rakentamisen erikoisammattilaiset
  (esim. muurari, kirvesmies, maalari)
 • rakennusmestari
 • asentaja
 • rakennesuunnittelija
 • tuotekehitysinsinööri (älykäs rakentaminen)
 • LVI-insinööri
 • arkkitehti
 • sisustussuunnittelija
 • korjausrakentaja
  (esim. kosteusvauriot)
 • entisöijä
 • yrittäjä