828750_73795302
1149875_84613971
595270_49542703

Paperiala

TOIMIALANÄKYMÄT

Massa- ja paperiteollisuuden ala käy läpi kansainvälistä rakennemuutosta, johon ollaan sopeutumassa myös Keski- Suomessa. Muutos on johtanut tehtaiden sulkemisiin ja työpaikkojen vähenemisiin. Tähän on ollut syynä maailmanlaajuinen paino- ja kirjoituspaperin kysynnän väheneminen. Massa- ja paperiteollisuuden alaa Keski-Suomessa edustavat Äänekoskella elokuussa 2017 aloittanut Suomen paperiteollisuuden kautta aikojen suurin investointi Metsä Groupin biotuotelaitos sekä Jämsän ja Kaipolan paperitehtaat. Kaipolan paperitehdas on ollut vuodesta 2010 alkaen Suomen ainoa sanomalehtipaperia valmistava tehdas.

Paperin kysynnän vähenemisen sijaan kartongin kysyntä pakkausmateriaalina on kasvanut verkkokaupan lisääntymisen myötä. Sellun kysynnän maailmanmarkkinoiden pitkän aikavälin näkymät näyttävät hyvin myönteisiltä. Äänekosken biotuotetehdas luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa valmistaa innovatiivisia korkean jalostusarvon biotuotteita. 

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Paperi-, kartonki- ja pakkausalalla uusia elinkeinomuotoja haetaan jatkuvasti samalla kun nykyistä teollisuutta ja sen tuotevalikoimaa uudenaikaistetaan. Nykyiset työtehtävät ovat pääsääntöisesti tuotannon prosessitehtäviä sekä tuotantolaitosten kunnossapodon ja laboratorion tehtäviä, mutta paperiala työllistää myös logistiikka-alan kuljetus- ja varastotehtäviin. Tulevaisuudessa tullaan panostamaan erityisesti korkealaatuiseen paperin, pehmopaperin ja kartongin tuotantoon. Biohajoavien materiaalien kehittämisestä voi kehittyä paperialalle uusi suunta.

Keski-Suomessa paperiala on keskittynyt Äänekoskelle ja Jämsään, joissa alan yrityksillä ja työllisyydellä on suuri merkitys alueiden elinvoimaisuudelle. Uusia työpaikkoja syntyy alalla kumppanuusverkostojen, eri alojen osaajien yhteistyön ja uusien tuotteiden jalostamisen kautta.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Paperiala

eli kemiallinen metsäteollisuus voidaan jaotella massa-, paperi- ja paperituoteteollisuuteen. Ala valmistaa paperia ja kartonkia sekä sellua ja mekaanista massaa. Paperiteollisuus on merkittävä vientiala, jonka merkitys Suomen taloudelle on suuri. Alan tuotantoprosessit ovat pitkälle automatisoituja. Paperiala on yhteydessä kaupan alaan, liike-elämän palveluihin, rakentamiseen sekä metalli- ja koneteollisuuteen. Ala on vahvasti kansainvälistä ja alalla vaaditaan kielitaidon lisäksi vahvaa kansainvälistä viesti- ja markkinointiosaamista. 

Työllistävät ammatit

  • prosessi-insinööri
  • paperikoneenhoitaja
  • kansainväliset asiantuntijatehtävät
  • tuotekehittämiseen liittyvät ammatit
  • teknologiainsinööri
  • laborantti
  • kone-, korjaus- ja kunnossapitoasentaja
  • yrittäjä