781615_54960211
1250335_72769413
1316804_89412241
623857_95765219

Matkailu- ja ravitsemisala

TOIMIALANÄKYMÄT

Keski-Suomessa panostetaan matkailualan kasvuun. Matkailun odotetaan lisääntyvän ja alan työpaikkojen määrän hieman kasvavan. Hyvinvointimatkailu, kokous-, kongressi-, tapahtuma- ja kulttuurimatkailu sekä luonto- ja ekomatkailu ovat tärkeimmät kehittämisen kohteet Keski-Suomen matkailussa. 

Ulkomaisen kysynnän kasvu on tavoitteena, mutta ala on herkkä suhdannevaihteluille ja kansainvälisille konflikteille.  Maaseutu ja kylät ovat tärkeä osa Keski-Suomen matkailullista vetovoimaa. Ravitsemisalan kehittyminen on vahvasti sidoksissa matkailualan kehitykseen.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Ilmastonmuutoksen myötä ympäristökysymykset tulevat nousemaan yhä tärkeämpään rooliin matkailussa. Alalla tulee kehittää entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja toimintatapoja. Alalla tarvitaankin jatkuvaa kehittämistä ja uudenlaisia matkailupalveluita. Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen on matkailuyritysten menestystekijä tulevaisuudessa. Matkailun kansainvälistymisen myötä tarvitaan yhä enemmän eri kulttuurien ja kielten ymmärrystä.

Matkailuala edellyttää vahvaa markkinointiosaamista ja ketteryyttä muuttaa nopeastikin toimintatapoja. Matkailualan menestymisen edellytyksenä on laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden välillä.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Matkailu- ja ravitsemisala

tuottaa matkailijoille matkatoimisto-, liikenne-, majoitus- ja ravitsemispalveluja. Perusmatkailupalvelujen lisäksi asiakkaille tarjotaan elämyksiä tuottavia ohjelmapalveluja. Ravitsemisalalle on keskeistä erilaisissa ravintoloissa tapahtuva ruoan valmistus, tarjoilu ja asiakaspalvelu. Kausiluonteisuus ja nuoria vetävä 'väliaikaistyö' ovat ammattialalle luonteenomaisia piirteitä. Matkailu- ja ravitsemisala on läheisessä yhteydessä mm. hyvinvointi-, ICT-, kuljetus- ja logistiikka-aloihin, maatalouteen sekä luoviin aloihin.

Työllistävät ammatit

  • matkakoordinaattori
  • elämystuottaja
  • matkaopas, eräopas
  • vastaanottovirkailija
  • hotellityöntekijä
  • tarjoilija
  • kokki
  • keittiömestari
  • ravintolapäällikkö
  • yrittäjä