1360087_18591788
1172486_64308824
1346220_65295779
1348788_52119805

Maatalous

TOIMIALANÄKYMÄT

Maatalous on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut huomattavasti. Tulevaisuudessa automaatioteknologia lisääntyy erityisesti kotieläintuotannossa ja tuotteiden kaupassa. Perinteisten maa- ja metsätalouden työpaikkojen rinnalle tulee uusia työpaikkoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi villiyrttien tai biolannoitteiden jalostamiseen, bioenergian  tai polttopuiden tuottamiseen, hyvinvointipalveluiden tuottamiseen, kalastamiseen tai maaseutu- ja elämysmatkailuun.

Erikoistuminen eri aloille maatalouteen liittyen antaa lisätuloja. Muutokset kuluttajien tottumuksissa (esim. luomu- ja lähiruoka sekä erityisruokavaliot) vaikuttavat alan kehitykseen. Alalla tarvitaan uusia innovatiivisia keksijöitä ja ajattelijoita.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Tulevaisuudessa maataloudessa tullaan hyödyntämään yhä enemmän korkeaa maatalousteknologiaa ja uusia teknologisia innovaatioita otetaan käyttöön. Maataloustuotannossa korostuu erikoistumisen tarve mm. kasvavan luomutuotannon, maaseutumatkailun tai luontoon liittyvän yrittäjyyden kautta. Maataloudessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän ympäristö-, ravinto- ja hygieniaosaamista. Pelkän tuottamisen lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan osaamista tuotteiden jatkojalostukseen.

Keski-Suomen vahvuuksia maataloudessa ovat muun muassa maidontuotanto, maaseutumatkailu sekä erikoistuminen eri aloille maatalouden perinteisten ammattien ohella. Maaseutuympäristö tarjoaa yrittysmahdollisuuksia erilaisille aloille, esimerkiksi palveluyrittämiselle  hoiva-alalla.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Maatalouteen

liittyy nykyään paljon muutakin kuin perinteinen viljely tai kotieläinten hoito ja jalostus. Maaseudulla kaikki yrittäminen ei liity suoraan maatalouteen, vaan sitä harjoitetaan maatalouden ohella. Maatalous on usein läheisessä yhteydessä elintarviketeollisuuteen, matkailu- ja ravitsemisalaan sekä hyvinvointialaan.

Työllistävät ammatit

 • maanviljelijä
 • lihantuottaja
 • maatalousteknologian asiantuntija
 • lomittaja
 • kalastaja
 • lampuri
 • hoivapalveluyrittäjä
 • luontoyrittäjä
 • viherrakentaja
 • maaseutumatkailuyrittäjä
 • koneyrittäjä