678922_80165798
913679_30154650
559896_87616557
383453_9941
1172262_46074010

Luovat alat

TOIMIALANÄKYMÄT

Luovat alat ovat monimuotoisia ja ne nähdään Suomessa tärkeänä kasvualana. Keski-Suomessa parannetaan luovien alojen yritystoimintaa ja vahvistetaan luovien alojen vaikuttavuutta. Digitigitalisaatio parantaa luovien alojen kasvua ja markkinointia. Kulttuuri- ja luovien alojen yhteistyö esimerkiksi matkailun, tuotesuunnittelun, palvelumuotoilun ja hyvinvointialan kanssa lisää kasvun mahdollisuuksia.

 

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Tulevaisuudessa luovilla aloilla tarvitaan yhä enemmän yrittäjälähtöisiä ammattilaisia. Alalla on oleellista hallita, miten suojata tuotteensa. Edelleen liiketoiminta- ja markkinaosaaminen ovat keskeisiä taitoja. Luovia aloja tarvitaan myös muun muassa hyvinvointialan kehittämisessä ja digitaalisten sovellusten suunnittelussa. Luovilla aloilla toimiminen edellyttää oman osaamisen tuotteistamista ja myymistä. Innovatiiviset ratkaisut ja erilaisten osaamisten yhdistäminen voivat avata vaikka kansainvälisiä näkymiä. Moni luovan alan ammattilainen työllistää usein itsensä osa- tai kokoaikaisesti. Luovan alan toimijoille on tavallista, että toimeentulo muodostuu eri lähteistä ja eri maissa tehdystä työstä. 

Luovilla aloilla toimiminen edellyttä olemassa olevan, mutta täyttymättömän kysynnän tunnistamista, oman osaamisen tuotteistamista ja myymistä.  Innovatiiviset ratkaisut ja erilaisten osaamisten yhdistäminen voivat avata vaikka kansainvälisiä näkymiä.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Luoviin aloihin

kuuluu esimerkiksi muotoilu, graafisen alan toiminta, arkkitehtuuri, elokuva- ja tv-tuotanto, digitaalinen sisältötuotanto, pelituotanto, musiikin ja äänitteiden tuotanto, kirjojen tuotanto ja jakelu, esittävä taide, kuvataide sekä kulttuurin ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuotanto. Luovat alat ovat läheisessä yhteydessä teolliseen tuotantoon ja hyvinvointi- ja matkailualoihin. 

Työllistävät ammatit

  • taiteilija
  • muotoilija, palvelumuotoilija
  • brändääjä
  • pelisuunnittelija
  • käsityöntekijä
  • yrittäjä