1198416_98477822
697868_56395757
1188234_24691010
1361706_70048200
862197_73586101

Liike-elämän palvelut ja asiantuntijatyö

TOIMIALANÄKYMÄT

Keski-Suomessa liike-elämän palveluita ja asiantuntijatyötä pidetään kasvualana. Palveluiden erikoistuminen tulee avaamaan uusia työpaikkoja alalle.

Alan kasvu on pysynyt vakiona. Tulevaisuudessa yritykset keskittyvät yhä enemmän ydinosaamiseensa ja ulkoistavat toimintojaan. Näin ollen erityisosaamista edellyttävät tehtävät ostetaan yrityksen ulkopuolelta. Liike-elämän palvelut tulevat jatkossa kasvamaan myös tietotekniikan kehityksen vuoksi. Asiantuntijatyön työpaikkojen määrään vaikuttaa panostaminen tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Tulevaisuudessa osaamisalueina painottuvat muun muassa tutkimus- ja kehittämistoiminta, monipuoliset tietotekniset taidot, innovointi, kansainvälistymis- ja monikulttuurisuusosaaminen ja verkostoituminen.

Alan palveluita ovat esimerkiksi tietojenkäsittelypalvelut, laki- ja talouspalvelut, tekniset palvelut (mm. suunnittelutoimistot), yksityinen konsultointi, koulutus ja johtamistaidot. Palveluiden vientiin tarvitaan entistä enemmän osaamista. Uusia sähköisiä palveluita kehitetään ja uutta teknologiaa sovelletaan laajemmin. 

Asiantuntijatehtävissä työskentelevät ovat yleensä korkeasti kouluttautuneita.

Lähivuosina osaajia tarvittaneen myös Keski-Suomeen, sillä alalla kasvu on pysynyt vakiona. 

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Liike-elämän palveluihin ja asiantuntijatyöhön

luetaan muun muassa tutkimus- ja kehittämistoiminta, lainopilliset palvelut, taloushallinnon palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut, tekniset palvelut (esim. contact center -palvelut) sekä konsultti- ja henkilöstöpalvelut. Liike-elämän palvelut ja asiantuntijatyö liittyy läheisesti kaikkiin aloihin, joten alan kehitys näkyy myös muiden tarkasteltujen alojen sisällä. Alaan liittyy kansainvälisyys ja ICT-ala.

Työllistävät ammatit

 • eri alojen asiantuntijat
 • ekonomi
 • (verkko)myyjä
 • markkinoinnin asiantuntija
 • kirjanpitäjä
 • viestinnän asiantuntija
 • insinööri
 • tekninen asiantuntija
 • data-analyytikko
 • tutkija
 • konsultti
 • yrittäjä