1185416_90182937
301102_4371
1149509_49338128
951433_25573541

Kuljetus- ja logistiikka-ala

TOIMIALANÄKYMÄT

Keski-Suomi sijaitsee maantieteellisesti keskeisellä paikalla merkittävien pääliikenneväylien risteyksessä. Sijainti on ihanteellinen myös ajo- ja lepoaikamääräysten kannalta. Tiekuljetusten merkitys maakunnan elinkeinoelämälle on suuri. Alueella on panostettu paljon kuljetus- ja logistiikka-alan kehittämiseen ja maantieteellisestä asemasta hyötymiseen. Verkottumisesta, digitalisoitumisesta ja Keski-Suomen elinkeinoelämän muutoksesta (Äänekosken biotuotetehdas) johtuen alan työpaikkamäärät eivät tulevaisuudessa vähene.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Kuljetus- ja logistiikka 

Kuljetus- ja logistiikka-alalla tullaan tarvitsemaan lisää tekijöitä erityisosaamista vaativiin kuljetustehtäviin (esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetukset, erikoiskuljetukset ja metsäteollisuuden puunhankintakuljetukset, elintarvikealan kuljetukset) ja jakelukuljetuksiin. Alalla toimitusketjut kehittyvät ja uudet säädökset vaikuttavat toimintaan, joten myös suunnittelu- ja asian-tuntijatehtäviin tarvitaan kouluttautuneita työntekijöitä. Ympäristöasioiden hallinta ja osaaminen ovat alan kilpailuvaltteja. Lisäksi teknologian ja digitalisaation kehitys edellyttää uutta osaamista koko logistiikka-alalla, esimerkiksi varastohallintaa ja suunnittelua. Alalla toimiminen vaatii nykyisin myös hyviä asiakaspalvelutaitoja. 

Verkkokaupan kasvu ja alustatalous luovat paineita logistiikan kehittymiselle. 

Raskaan liikenteen kuljettajille on tulevaisuudessa paljon töitä. Ajokorttilain ja EU:n ammattipätevyysdirektiivin vuoksi työssä tarvittavan ajokortin hinta on korkea. Muutaman vuoden sisällä kuljetusalalle pelätään iskevän kuljettajapula.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Kuljetus- ja logistiikka-alalla

vastataan ihmisten ja tavaroiden kuljetuksesta maalla, merellä ja ilmassa. Ala jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: autoala, lentoliikenne, logistiikkapalvelut, meriliikenne, rautatieliikenne sekä tieliikenne. Kuljetus- ja logistiikka-ala on läheisessä yhteydessä mm. kaupan, matkailun, rakentamisen ja teollisuuden aloihin. Digitaalisuuden ja suunnittelun merkitys alalla kasvaa. Kuljetusalalla uudenlaiset toimitusprosessit ovat kehittymässä (dronit, yhteispalvelut).

Työllistävät ammatit

 • maaliikennetyöntekijä
 • logistiikan asiantuntija
 • logistiikkainsinööri
 • ajojärjestelijä
 • linja-autonkuljettaja
 • kuorma-autonkuljettaja
 • yhdistelmäajoneuvon kuljettaja
 • erikoisajoneuvokuljettaja
 • terminaalityöntekijä
 • raskaskalustomekaanikko
 • ajoneuvoasentaja
 • kuljetusyrittäjä