1219597_98382759
1323907_50017080
516398_71593748
540197_66095714

Kone- ja metallituoteteollisuus

TOIMIALANÄKYMÄT

Ennusteiden mukaan Keski-Suomessa kone- ja metallituoteteollisuuden oletetaan vahvistuvan ja työllisten määrän kasvavan tulevaisuudessa. Koneiden ja laitteiden valmistus on Keski-Suomessa kytkeytynyt vahvasti metsäteollisuuteen, joten metsäteollisuuden tilanne heijastuu muun muassa paperiteollisuuden kone- ja laitetilauksiin. Keski-Suomea, mutta koko maatakin ajatellen alan tilauskannassa viennillä on merkittävä osuus ja tämän vuoksi alan voidaan sanoa olevan jossain määrin herkkä suhdannevaihteluille. Kokonaisuutena alalla vähennetään tavara- ja materiaalituotantoa ja keskitytään tutkimus-, kehitys-, suunnittelu- ja palvelutyöhön. Merkittäviä osaamisvaatimuksia luovat muun muassa kehittyvä teknologia ja informaatio-teknologian hyödyntäminen tuotantoprosesseissa, uudet materiaalit sekä bio- ja nanoteknologioiden käyttöönotto. Alalla tarvitaan hyvin monialaisia osaajia ja kone- ja metallialan erityistehtäviin tarvitaan osaajia. Tulevaisuudessa on odotettavissa alihankintaketjutuksen kasvua. Ala kansainvälistyy koko ajan.

 TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Vaikka alan toiminnan painopiste muuttuukin, tarvitaan edelleen ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia. Tarvittavan osaamisen taso nousee kaikissa tehtävissä ja työllistymisen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät alan moni- ja erityisosaajille. 

Tulevaisuudessa kone- ja metalliteollisuuden alalla kehittäminen tapahtuu yhä enemmän verkostoissa. Alalla tullaan keskittymään entistä enemmän pienten sarjojen ja asiakasräätälöityjen, monipuolista osaamista vaativien laadukkaiden tuotteiden valmistukseen. Teknologian kehittyminen mahdollistaa robotiikan hyödyntämisen tuotannossa. Robotiikan merkitys tuotannon tehostajana kasvaa. Tuotteiden osalta valmistus globalisoituu edelleen, joten yritykset tarvitsevat kansainvälistä projekti- ja osto-osaamista. Nopeat toimitusajat tulevat olemaan entistä tärkeämpi kilpailivaltti.  

Tekniikan osaajien rinnalle tarvitaan palvelujen kehittämisen ja projektiliiketoiminnan ammattilaisia. Kone- ja laiteteollisuuden trendit lähivuosina ovat energia- ja ympäristöystävällisyys, palvelujen kehittäminen osaksi tuotetta, kansainvälinen tuotanto, joustava asiakasvaatimukset huomioon ottava tuotanto sekä ilmansuojelu, vedenpuhdistus, kierrätys, elinkaaren hallinta ja tekoäly. 

Koneiden ja laitteiden valmistus on Keski-Suomen vahvimpia erikoistumisaloja ja vahva vientiala. Koneteollisuuden kehittäminen nähdään edelleen yhtenä Keski-Suomen tulevaisuuden menestystekijänä.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Kone- ja metallituoteteollisuus

on teknologiatellisuuden päätoimialoista suurin liikevaihdolla ja henkilöstömäärällä mitattuna. Suomalaisen kone- ja metalliteollisuuden johtavat yritykset ovat maailmanlaajuisestikin arvostettuja. Maailmalla tunnettuja tuotteita ovat esimerkiksi ristelijät, massa- ja paperikoneet, hissit sekä metsätalouskoneet. Kone- ja metallituoteteollisuus on läheisessä yhteydessä ICT- ja energia-aloihin sekä erityisesti Keski-Suomessa metsä- ja paperialaan. 

Työllistävät ammatit

•asentaja
•koneistaja
•hitsaaja
•levyseppä
•koneinsinööri
•suunnitteluinsinööri
•tuotantotalouden insinööri
•projektiliiketoiminnan ammattilainen
•yrittäjä