1336617_15837167
828567_97051173
533313_97098697
828569_63526393

Kaupan ala

TOIMIALANÄKYMÄT

Kaupan ala työllistää paljon ihmisiä. Alalle tyypillistä on sesongit ja ruuhkahuiput, jolloin palkataan tilapäistä työvoimaa. Kauppojen pitkät aukioloajat vaikuttavat työpaikkojen lukumääräiseen lisääntymiseen. Kaupan alan työllisissä on paljon osa-aikaisia työntekijöitä, työtä tehdään erilaisissa työvuoroissa ja nuorten osuus työntekijöistä on suuri. Kaupan ala on monipuolinen sisältäen kioskit, elintarvikeliikkeet, tavaratalot ja erikoisliikeet. 

Alalla monet kaupat keskittyvät verkkokauppan kehittämiseen perinteisenkaupan rinnalla. Sähköinen asiointi parantaa asiakkainen toivomaa 24/7 -palvelua ja monet perinteiset kauppaliikkeet ovat saaneet uusia kilpailijoita ulkomaisista verkkokaupoista. Verkkokaupan lisääntyminen vaikuttaa työntekijäiden tehtäviinn ja perinteiset myyjän työt voivat vähentyä. Kaupan alalla täytyy edelleen hallita asiakaspalvelu- ja myyntityötaitoja, oman yrityksen tuote- ja hintatietoisuutta, kielitaitoa sekä jatkuvaa kehittämistä. 

Kaupan alaan vaikuttavat kulutuksen muutokset, yhden henkilön talouksien määrän kasvu, ihmisten ikääntyminen, muoti, ostovoiman kehitys ja tarjonta. Kaupan ala on voimakkaassa murroksessa. 

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Kaupan alan osaamisvaatimukset monipuolistuvat. Verkkokaupan, tuotannon, ict-taitojen, kielitaidon ja markkinoinnin osaamista vaaditaan erilaisina yhdistelminä tehtävistä riippuen. Verkkokauppa ja teknologian kehittyminen vaativat osaamista. Ala, jolla kauppa toimii, vaikuttaa henkilöstön osaamistarpeisiin. Kuluttajien käyttäytymisen muutos ja trendit vaativat osaamista entistä enemmän myös kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. 

Kaupan alalla tarvitaan liiketoiminnan osaamista, taloustaitoja ja esimerkiksi kykyä nopeaan päätöksentekoon ja uudistumiseen. Johtamisessa tarvitaan vahvaa innovaatiokykyä ja henkilöstöosaamista, tiimityökykyä sekä tarkkaa havainnointia ympärillä tapahtuvista asioista. Verkkokaupan ja tavallisen kaupan muuttuminen edellyttävät hyviä tietoteknisä taitoja, ymmärrystä asiakkaiden toiveista ja tarpeista sekä tulevaisuuden suuntaamista.

Kaupan alalla yhteistyötahojen määrä on suuri, joten esimerkiksi asiakkuus- ja tavarantoimittajaverkostojen tunteminen on tärkeää. Asiakkuusosaaminen eli tieto ja ymmärrys erilaisista asiakkaista, heidän tarpeistaan ja ostokäyttäytymisestään korostuu. Vahva myynti- ja tuoteosaaminen sekä vuorovaikutustaidot ovat oleellinen osa kaupan alaa myös tulevaisuudessa. Henkilökohtaisen osaamisen merkitys korostuu, kun itsepalvelun lisäksi asiakkaat toivovat aitoa asiantuntemusta ja kiinnostusta myyjältä. 

Kaupan ala on yksi Keski-Suomen suurimmista työllistäjistä. Kaupan alalla verkkokaupan kasvu vaikuttaa työpaikkojen määriin ja työn sisältöön.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Kaupan ala

on suurimpia toimialoja. Alalla tehdään myynti- ja palvelutyötä. Siihen kuuluvat tukku-, vähittäis- ja verkkokauppa sekä suoramyynti. Kaupalliseen työhön liittyvät myös muun muassa kiinteistöjen myynti ja välitys sekä pankki-, vakuutus- ja rahoituspalveluala. Kaupan ala liittyy läheisesti elintarviketeollisuuteen sekä matkailu-, kuljetus- ja logistiikka-aloihin.

Työllistävät ammatit

 • myyjä, kassamyyjä
 • erikoismyyjä
 • aluemyyntipäällikkö
 • asiakasneuvoja
 • palvelumyyjä, palveluneuvoja
 • puhelinmyyjä
 • yrittäjä, kauppias
 • tukku-vähittäiskauppias
 • myymäläpäällikkö, osastonhoitaja
 • johtamisen asiantuntija, esimies
 • huoltoasematyöntekijä
 • ruokamestari
 • verkkokaupan sisällöntuottaja
 • kauppias, myymäläpäällikkö
 • ruokamestari
 • sisäänostaja 
 • kerääjä
 • laskuttaja, kirjanpitäjä
 • somistaja, visualisti, markkinointiassistentti
 • verkkokaupan myyjä
 • verkkokaupan sisällöntuottaja
 • ulkomaankaupan asiantuntija