1094690_90323246
1159614_75847635
1237883_54023528
774486_15850451

ICT-ala

TOIMIALANÄKYMÄT

ICT-ala kasvaa voimakkaasti KEski-Suomessa ja lähinnä Jyväskylässä. ICT-alan kohdalla ei enää voi puhua pelkästään korkeasti koulutettujen työntekijöiden paikallisista rekrytointiongelmista, vaan jo lähestulkoon maailman laajuisesta työvoimapulasta. Digitalisaation tehdessä läpimurtoa ICT-ala on merkittävä työllistäjä nyt ja tulevaisuudessa. Asiantuntijuuden ja palveluiden tarjoamisen roolin lisäksi ICT-ratkaisujen soveltaminen lähes kaikille toimialoille on merkittävässä kasvussa. Alalla vaaditaan entistä enemmän innovointia, tuotekehitysosaamista ja palveluiden hallintaa sekä soveltamista. Esimerkkinä kasvavista sovellusaloista on sote-sektori, jossa digitalisaatiolla ja sen läpimurrolla haetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisoituessa ICT-alan merkittävyys kasvaa. Myös kyberturvallisuuden merkitys korostuu.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Monilla aloilla toimintatavat muuttuvat ja kehittämisessä tarvitaan ICT-alan asiantuntijuutta. Kasvavaa tarvetta on osaajista, joilla on vahvaa osaamista esimerkiksi ympäristö-, hyvinvointi- ja energia-aloista sekä ICT:stä. 

Tärkeinä osaamisalueina nähdään esineiden internet (esimerkiksi älykkäät rakennukset ja koneet), keinoäly, robotisaatio ja älyliikenne. Tämän myötä kyberturvallisuuden  merkitys kasvaa. 

ICT-alan muutos on nopeaa ja ICT:n yhdistäminen muihin aloihin avaa uusia mahdollisuuksia ja sovelluksia. Alalle on ominaista jatkuva muuntautuminen ja soveltamisen laajeneminen uusille aloille.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

ICT- eli informaatio- ja viestintäala

muodostuu eri alojen sovellutuksista. ICT-ala liittyy nykyään läheisesti kaikkiin toimialoihin. Perusosaamisesta tulee kansalaistaito. Innovatiivisten sovellusten määrä kasvaa. Alan työmahdollisuuksia avautuu joka alalle työntekijänä ja yrittäjänä. Myös kyberturvallisuuden työpaikkoja on sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Työllistävät ammatit

  • insinööri
  • koodari
  • ohjelmistosuunnittelija, ohjelmistokehittäjä
  • sovellusasiantuntija
  • prosessisuunnittelija, tekninen suunnittelija
  • tutkija
  • yrittäjä
  • tiedonanalysoija
  • kyberturvallisuusasiantuntija