1356390_69729834
682821_77585037
1338483_77564749
1352501_99294157

Energia-ala

TOIMIALANÄKYMÄT

Kansainvälinen kilpailu ja yritysyhteistyö alalla lisääntyy. Yritykset keskittyvät yhä enemmän ydinosaamiseensa. Keski-Suomessa energia-alalla panostetaan erityisesti uusiutuvan energian käyttöön. Tarkoituksena on lisätä uusiutuvaa monimuotoista energiatuotantoa. Yksi tulevaisuuden tärkeimmistä haasteista on teknologian kehittäminen siten, että raaka-aineet saadaan hyödynnettyä entistä tehokkaammin. Energia-alan näkymät Keski-Suomessa ovat varsin hyvät. Toisaalta viime vuosina tapahtunut alan kasvu ei ole juurikaan näkynyt kasvuna uusien työpaikkojen määrässä.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Bioenergian ja -polttoaineiden asiantuntijuus sekä ilmastonäkökohtien huomioonottaminen ovat merkittäviä osaamisen alueita energia-alalla. Myös  ICT-osaaminen, asiakaspalveluosaaminen sekä tutkimus- ja kehitystoiminta nähdään tulevaisuudessa tärkeinä. Energiatehokkaat laitteet ja työtavat ovat myös kilpailuvaltteja teollisuudelle. Energia-alalla tarvitaan myös tulevaisuudessa työntekijöitä perusasentajista korkeakoulututkinnon suorittaneisiin asiantuntijoihin. Yhä suuremmalla osalla henkilöstöstä on tekniikan koulutus. Alalla tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja ja monialaista osaamista.

Keski-Suomessa bioenergian kehittämiseen tullaan panostamaan osaltaan biotuotetehtaan vaikutuksesta.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Energia-ala

liittyy kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin, joten sen rajaus on ongelmallista. Energia-alan yritykset harjoittavat sähkön ja lämmön tuotantoa, energiaraaka-aineen hankintaa ja jalostusta, energian siirtoa, jakelua ja verkon rakentamista, laitteiden valmistusta ja asentamista sekä ylläpitopalveluiden myyntiä. Energia-ala on läheisessä yhteydessä erityisesti rakennus- ja ICT-aloihin, kone- ja metalliteollisuuteen sekä metsäteollisuuteen.

Työllistävät ammatit

  • asiantuntija (erityisesti uusiutuva energia)
  • energiansäästöekspertti
  • kehitysinsinööri, ympäristöinsinööri
  • kaukolämpöasentaja
  • LVI-asentaja
  • palveluneuvoja
  • sähkö- ja automaatiosuunnittelija
  • sähkö- ja laiteasentaja
  • tutkija
  • yrittäjä