1328082_52955864
959019_53677715
426229_84961475
603618_90729454

Elintarviketeollisuus

 TOIMIALANÄKYMÄT

Keski-Suomessa elintarviketeollisuuden työpaikkojen määrä vähenee ja työtehtävät muuttuvat. Tähän vaikuttaa erityisesti tuotannon tehostaminen ja automatisointi. Toisaalta elintarviketeollisuus on merkittävä kausityöpaikkojen tarjoaja. Talouden suhdanteet, kansainväliset konfliktit ja ympäristökysymykset voivat suunnata alaa. Elintarvikkeiden kotimaisen kulutuksen ei ennusteta kasvavan, mutta kuluttajat ovat valmiita maksamaan laadusta ja elintarvikkeiden tuotantoon liittyvistä arvoista (esim. luomu- ja lähiruoka).

Tulevat trendit elintarvikealalla ovat terveellisyys ja hyvinvointi, aitous, hemmottelu ja nautinnonhalu, eettisyys ja vihreät arvot sekä helppous ja käytännöllisyys. Toistaiseksi elintarviketeollisuus käyttää pääasiassa kotimaisia raaka-aineita. Kansainvälinen kilpailu alalla tulee lisääntymään entisestään ja kaupat satsaavat omiin tuotemerkkeihin.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Elintarviketeollisuudessa panostetaan erityisesti tuotekehitykseen, koska on osattava ennakoida ja reagoida entistä nopeammin kuluttajien jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin ja toiveisiin. Kulutuskäyttäytymiset muuttuvat trendien mukaan. Elintarviketeollisuudessa tarvitaan osaamista erityisesti tutkimus- ja kehityspuolella, prosessisuunnittelussa ja viennin suunnittelussa, mutta myös alan perusosaajia tarvitaan. Myös elintarviketurvallisuus ja hygieniaosaaminen ovat tärkeitä osaamisalueita tulevaisuudessa.

Keski-Suomessa elintarviketeollisuudessa on muutama iso toimija, jotka työllistävät suurimman osan alan työntekijöistä. Mutta myös yksilöllisiä tuotteita valmistavia pieniä, menestyviä yrityksiä on syntynyt toimialalle.

Työllisyysnäkymät

 

INFOBOX

Elintarviketeollisuuden

tärkeimmät toimialat ovat liha-, meijeri- ja leipomoteollisuus. Elintarviketeollisuuteen kuuluu monia muitakin pienempiä aloja, kuten juoma-, valmisruoka-, makeis- ja rehuteollisuus. Ne valmistavat tuotteita pääosin kotimarkkinoille kotimaisista raaka-aineista. Elintarviketeollisuus on samassa tuotantoketjussa mm. alkutuotannon, kuljetus- ja logistiikka-alan, kaupan alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan kanssa.

Työllistävät ammatit

  • elintarviketyöntekijä
  • elintarvikeinsinööri
  • laadunvalvoja
  • prosessisuunnittelija/ -hoitaja
  • vientisuunnittelija
  • yrittäjä